Počet dnešních toxinů v oblasti životního prostředí je doslova neovladatelný. Pouze na německém seznamu povolených chemických látek je uvedeno na 6000 různých látek.

Smrtelný omyl: pouze pro některé z nich existuje poměrně přísné posouzení rizik. Je téměř nemožné dělat posudky pro všechny látky, protože správné by bylo brát v úvahu nejen rizika jednotlivých látek, ale stejně tak potenciální synergický efekt (zvýšení účinků) chemikálií, které se mísí a jejich interakce.

Pokud jde o problematiku zvýšení libida nebo jeho poklesu zvláště důležité a nebezpečné jsou chemické nebo nepřirozené látky, které působí jako hormony nebo hormonálně aktivní látky, které ekologové pojmenovávají jako endokrinní disruptory (např. ftaláty, pesticidy a pod.)

Tyto látky účinkují jako hormony v endokrinním systému a narušují fyziologické funkce endogenních hormonů což vede ke značnému narušení a poškození lidského organismu.

Předchozí domněnky, že hormonální systém pracuje podle principu klíč-zámek, jsou tak špatné – alespoň pokud se předpokládá, že jen jeden klíč patří ke každému zámku.

Pravda bohužel je, že existuje stovky různých klíčů, které zapadají do stejného zámku – což Prof. Tyron B. Hayes, který studuje tyto jevy na univerzitě Berkeley, popsal jako „velmi znepokojující“ v příslušném dokumentu.

To znamená, že ne pouze skutečný hormon v těle může vyvinout hormonální účinky, ale stejně tak i jiné  látky, a to jak už bylo řečeno i endokrinní disruptory.

Stále více mladých lidí pociťuje pokles sexuální touhy, malou chuť na sex, a proto otázka zvýšení libida je velice aktuální téma. Dobrá zpráva je, že zvýšení libida lze dosáhnout přírodní cestou. Existují přírodní látky, které mají kladná vliv na sexualitu, fyzické a psychické zdraví, vitalitu aj. Zářným příkladem je MACA.