Ve vyšším věku libido slábne, což je všeobecné známé. Opět platí, že dochází k hormonálním změnám, které vedou ke snížení chuti na sex a tedy i snížení libida. Dále pak léky a jejich vedlejší účinky ovlivňují značným způsobem míru libida.

Nicméně slábnoucí libido v mladém nebo středním věku a příčiny, které za to mohou, nejsou pojmenovány – alespoň z lékařského hlediska. Tento jev lze bez okolků pojmenovat jako „syndrom“. V tomto případě, „syndrom LSD“, Zkratka z velkých písmen nepatří notoricky známé droze, ale pojmenování „Low Sexual Desire“ – tedy Nízká Sexuální Touha.

Ve skutečnosti je řada faktorů a příčin již dobrých 20 let známých. Nicméně, politické a ekonomické zájmy hrají důležitou roli v ochotě předat tyto informace veřejnosti a jejich povědomí.

Pokud i Vaše libido trpí, měli bychom spíše sledovat motivy kandidátů na politické posty 🙂